Sämi Hofmann

Galerie an den Stanser Musiktagen 2012